Disclaimer

Aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed.
Er kunnen desondanks geen rechten aan worden ontleend.

Deze site bevat links naar websites die niet door het LPGGz worden beheerd. Die links zijn uitsluitend ter informatie. Het LPGGz controleert de inhoud van die websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van die sites.

Het is niet toegestaan teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen van deze site te kopiŽren zonder voorafgaande toestemming van het LPGGz.

aangeleverde kopij

Het LPGGz behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor plaatsing te weigeren of naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

schade

Het LPGGz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op de website wordt aangeboden.