Voor wie is de eiggenwijzer?

 


CliŽnten- en familieorganisaties

Versteviging van het netwerk ťn de positie van cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg is belangrijk. Dat kan door ervaring en kennis met elkaar te delen en zichtbaar te maken. Voor helpdeskmedewerkers, informatiewinkels en regionale steunpunten ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg kan de eiggenwijzer een nuttige informatie- en/of inspiratiebron zijn. Naar boven


Gemeentelijke WMO-adviesraden 

Gemeenten hebben de verplichting om mensen met psychosociale beperkingen maatschappelijke ondersteuning te bieden. Ze hebben daar ook de financiŽle middelen voor. CliŽnten- en familieorganisaties kunnen met gemeenten afspraken maken om cliŽntgestuurde projecten, interventies en activiteiten financieel te steunen. Zo zijn in enkele gemeenten informatiewinkels en steunpunten voor (ex)ggz-cliŽnten gerealiseerd. Op deze wijze betrekken gemeenten (ex-)ggz-cliŽnten of (ex-)verslaafden in het sociale netwerk waar de WMO voor bedoeld is. De eiggenwijzer geeft informatie over dergelijke informatiewinkels en steunpunten. Naar boven


Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen op de eiggenwijzer zien welke cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz en verslavingszorg succesvolle, laagdrempelige en ervaringsdeskundige interventies aanbieden. Zo kunnen zij beter beoordelen welke interventies voor vergoeding in aanmerking komen. Een concreet voorbeeld is de crisiskaart. Die werd door Agis in het verzekeringspakket opgenomen op voorstel van cliŽntenorganisaties in Amsterdam en Utrecht. Een aantal zorgverzekeraars is geÔnteresseerd in de vraag welke aanvullende hulp voor cliŽnten- en familie-organisaties belangrijk is. CliŽnten- en familieorganisaties kunnen afspraken met verzekeraars maken om bepaalde interventies in het aanvullende zorgpakket op te nemen.

Overigens heeft Agis als cliŽntvriendelijkste verzekeraar in april 2011 de LPGGz-ster gewonnen.  


Zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen zien welke interventies er allemaal door cliŽnten- en familieorganisaties worden ontwikkeld en aangeboden. Zij kunnen die zorg inkopen en/of bij de zorgverzekeraars onder de aandacht brengen. Misschien doen zij ook inspiratie op om bepaalde interventies zťlf te ontwikkelen. Naar boven


CliŽntenraden

CliŽntenraden zijn belangrijk bij de onderhandelingen tussen zorginstellingen en zorgaanbieders. Zorginstellingen krijgen in eerste instantie maar een deel van het budget aan reguliere ggz-activiteiten gefinancierd. De ‘vrije ruimte’ die over blijft, moet bij besteding aan bepaalde criteria voldoen. Daarbij is het advies van de cliŽntenraad doorslaggevend. Als een cliŽntenraad bepaalde interventies belangrijk vindt, kunnen deze via de vrije ruimte worden gefinancierd. CliŽntenraad en zorgaanbieder kunnen dan een gezamenlijk voorstel doen. Zo is het een cliŽntenraad gelukt om cursussen te ontwikkelen voor zorgprofessionals in de ggz: ‘Hoe om te gaan met cliŽnten vanuit cliŽntenperspectief’. De eiggenwijzer bevat een aantal van dergelijke interventies die door cliŽntenraden met succes zijn ontwikkeld. Naar boven


Iedereen? 

Iedereen mťt of zonder ggz- of verslavingsachtergrond, kan zelfstandig en onafhankelijk via deze site aanvullende, ondersteunende hulp in regio of woonplaats vinden. Naar boven