Van wie?

De 'eiggenwijzer' is een initiatief van het LPGGz (Landelijk Platform GGz). Het LPGGz is de koepel van 20 aangesloten lidorganisaties in
de ggz. Gezamenlijk komen wij op voor de belangen van mensen met psychiatrische, psychische en/of psychosociale problemen, ongeacht leeftijd of afkomst. Het LPGGz lobbyt landelijk, regionaal en lokaal op overheid- en beleidsniveau en daarbij onderhoudt nauwe relaties met alle veldpartijen in de ggz.

De ‘eiggenwijzer’ is het concrete resultaat van het LPGGz-project
‘Op je tellen passen’. Doel van dat project was de positie van cliŽnten-
en familieorganisaties in de ggz structureel te verstevigen. Er zijn ruim
300 organisaties benaderd om hun activiteiten en interventies bekend
te maken. Ook de lidorganisatie van het LPGGz hebben tal van
laagdrempelige innovatieve interventies en activiteiten aangereikt.

Samenvatting project ‘Op je tellen passen’.

Met wie?

De site werd samen met het Verwey-Jonker Instituut ontwikkeld in
het kader van Programma Zekere Zorg met subsidie van Stichting Fonds PGO.